Fakulta masmédií

Mgr. Katarína Holetzová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: piatok 09:30 – 11:30 hod., č. d. 217
Tel: +421 2 6820 644

E-mail: katarina.holetzova@paneurouni.com


Vyučované predmety

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Mediálna tvorba I Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna tvorba II Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Špecializovaná žurnalistika Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Systém a typológia médií Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Systém a typológia médií Dizajn médií I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Štylistika Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Tvorba pre lifestylové časopisy Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna tvorba VII. Mediálna komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá

 

Vedecké zameranie:

Zameriava sa na oblasť žurnalistiky, princípy písaného spravodajstva a publicistiky, ale aj na kreatívnu tvorbu. Skúma vývoj slovenského novinárstva v kontexte nedávnej histórie, ktorého ambíciou je pomôcť zdôvodniť súčasné pomery v masmédiách a lepšie porozumieť novodobým fenoménom v danej oblasti. Stav slovenských denníkov v turbulentnom 21. storočí bol aj hlavnou témou jej dizertačnej práce.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

HOLETZOVÁ, K. 2018. Nové médiá a generácia Z: vzťah založený na vzájomnom vplyve  In: Duševné zdravie a wellbeing vituálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018.- Bratislava :IPčko, 2018.- ISBN 9788097193386. s. 149-155.

HOLETZOVÁ, K. 2017. Trendy vo vnímaní a šírení mediálneho obsahu In: Media journal : vedecký magazín o médiách a spoločnosti : 21.storočie v médiách? : sociálne siete, konšpirácie a koniec histórie.- ISSN 2598-9919.- Roč. 6, č. 1(2018), s. 89-94.

HOLETZOVÁ, K. 2017. Sociálne siete ako distribútor žurnalistického obsahu  In: MedIn 2017 : zborník z 1. ročníka študentskej vedeckej konferencie – ISBN 987-80554-1451-5. Roč. 1 (2017), s. 8-11.

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Pracovala vo viacerých slovenských a českých periodikách, napr. v denníku Pravda, SME, mesačníku Report a inde. V súčasnosti sa venuje publicistike z oblasti kultúry ako externý redaktor (Magazín o knihách, Kultúrny život, Knižná revue, Film.sk), špecializuje sa primárne na recenzie a rozhovory. Vydala tri beletristické knihy, ktoré vyšli aj v českom preklade.