Fakulta masmédií

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 15:30 hod., č. d. 225
Tel: +421 2 6820 3649

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com