Fakulta Masmédií

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Mediálne centrum
Konzultačné hodiny:
Streda: 14:30 – 16:00
Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com