Fakulta masmédií

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com