Fakulta masmédií

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Štvrtok 10.10 – 11.50
Tel: +421 2 6820 3649

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com