Fakulta masmédií

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 13:00 – 14:00, č.d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com