Fakulta masmédií

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Funkcia: Dekanka

Pracovisko: Dekanát

č. dv. 220
Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com


Iveta Radičová

IVETA RADIČOVÁ,  je profesorkou sociológie (2005), dekankou Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, prednáša sociológiu aj na BISLA a je Európska koordinátorka Európskej komisie. V rokoch 2010 až 2012 pôsobila ako predsedníčka vlády SR, ako ministerka práce a sociálnych vecí SR (2005-2006), ako poslankyňa NR SR (2006 – 2010) a ako expert pre sociálnu politiku Európskej komisie v európskych projektoch zameraných na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a výmenu informácií o sociálnych politikách členských štátov (MISSOC, TRESS, FRESCO). Iveta Radičová venovala väčšinu svojej profesionálnej kariéry sociálnej a rodinnej politike. V roku 1992 založila neziskové Centrum pre analýzu sociálnej politiky, pôsobila ako riaditeľka Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Prednášala ako hosťujúci profesor na univerzitách v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Fínsku, Švédsku, Veľkej Británii a USA. Pôsobila ako Fullbright Fellow na  New School for Social Research, New York, USA, senior fellow na Oxford University, Saint Anthony College, senior fellow na IWM vo Viedni a Richard von Weizsäcker fellow na Robert Bosch Academy, Berlín.

Je členkou  Oxford Society, New York Academy of Sciences, International Sociological

Association (ISA) a Cambridge Union Society. Zároveň aktívne pôsobí ako členka Madrid

Club a Council of Global Women Leaders. Je vlastníčkou ochrannej známky na vedeckú metódu v spoločenských vedách.

Nositeľka viacerých ocenení, napríklad: Žena roka (2006, SR), Medaila Vojenskej spravodajskej služby 3.stupňa (2012), Bronzová medaila Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2011),  Women of the Year Award (2010, USA), Pelikán (2011,ČR),   The Fund for American Studies – Freedom Award, (2013, Washington DC ), Slovakwomen of the year, special award, 2017, Women Political Leader Award, 2017, Women Political Leaders Global Forum, Cena slobody Antona Srholca 2019.

Vybrané publikácie (z celkového počtu 160):

„Social costs of economic transformation in Central Europe“, In: Sociológia. – Roč. 27, č. 7-8 (1995).

„Krížne cesty  sociálneho poznania“. – Bratislava : UK, 1996.

„Sumár rizikových faktorov sociálnej politiky na Slovensku, In: Sociológia. – Roč. 28, č. 6 (1996),

„Die Zukunft der Hochschulen in der Slowakei“ In: Hochschulpolitik in Ostmitteleuropa 1945-1995. – Frankfurt am Main : Peter Lang, 1996.

„Statism, egalitarianism and transition : the case of Slovakia“ In: International review of comparative public policy : social costs of economic transformation in Central Europe , London: JAI Press, 1996.

„Porovnanie vývoja českej a slovenskej sociálnej politiky po roku 1989“, In: Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. – Praha : Karolinum, 1998.

„Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004“. Autorské práva – licencia na dielo Alas rómskych komunít a metodológiu diela.

„ Shock to the system: division, unemployment and the common sense of European institutions“, In: The JCMS Annual Review of the European Union in 2012. – Chichester : Wiley-Blackwell, 2013.

„Vývoj riešenia hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014“. – 1. vyd. – Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2014.

„Efekty politiky zamestnanosti a trhu práce v období 2010 – 2015“, in: „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020, Naivita alebo genialita?“,  – 1. vyd. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015.

„To Be Or Not To Be – European Union“ – 1. vyd. – Bratislava : Bratislava International School of Liberal Arts, Special edition of Kritika and Kontext, 2016.

„Slovakia, in: De Geus, Aart, Thode, Eric, Weidenfeld, Christiane.: Europe Reforms Labour Markets, Leaders Perspectives, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2016,

„The Voice of the People and Leadership“, in: Democracy under Threat, edited by Surendra Munshi, Oxford University Press, 2017

 

Main international missions (as independent consultant for development issues), visiting Prof.

1990 – Oxford University, Saint Anthony College

1992, 1994 –  Umea University, Sweden

1996 – IWM, Vienna, Austria

1999 – New School for Social Research, Fullbright Fellow,  New York, USA

2012 – senior fellow Oxford University, Saint Anthony College

2015 – Richard von Weizsäcker fellow, Robert Bosch Academy

Member of the Madrid Club, Council of Global Women Leaders

Awards:

–          Women of the Year 2006 Of Slovak Republic,  Bratislava Leaders Magazine, 2006

–          Women of the Year Award (2010),  Glamour Magazine, 8.11.2010, New York, USA

–          Pelikán 2011, Award magazin Listy, Czech Republic, 12.12.2011

–          Bronze Medal Faculty of Education Commenius University Bratislava, 2011

–          Knight of the Foundation Linaje, 2012

–          Commemorative Medal Army Defence Service, March 2012

–          Commerative Medal Army Intelligence Service 3.degree, February 2012

–          The Fund for American Studies – Freedom Award, Washington DC – Praha, 5.8.2013

–          Cena slobody Antona Srholca 2019

 

Vedecko-pedagogická charakteristika_prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D.

Preverenie habilitačnej práce prof. PhDr. Ivety Radičovej, Ph.D.