Fakulta masmédií

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Funkcia: Dekanka

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com


Iveta Radičová