Fakulta práva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu, docent

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny:
streda 12.45 - 13.30
štvrtok 11.55 - 12.40
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: boris.balog@paneurouni.com