Fakulta práva

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com