Fakulta práva

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: 13:30 -14:25
Tel: +421 4820 8813

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com