Fakulta práva

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.10
Konzultačné hodiny: Utorok13:00 - 14:00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com