Fakulta práva

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Funkcia: Veddúci odelenia, docent

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť č. 2.37
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com