Fakulta práva

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.35
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com