Fakulta práva

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu, odborný asistent

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.23
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8814

E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com


Karpát