Fakulta práva

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: miroslav.chlipala@paneurouni.com