Fakulta práva

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com