Fakulta práva

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M

Funkcia: Docentka

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.05
Konzultačné hodiny: streda 9:00 - 10:00
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com
dekan.fp@paneurouni.com