Fakulta práva

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: pondelok 11.00 - 12.30
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com