Fakulta práva

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: pondelok 08.15 - 09.15
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com