Fakulta práva

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

Funkcia: Vedúca oddelenia pracovného práva

Pracovisko: Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: Pondelok 11:00 -12:00
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com