Fakulta práva

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

Funkcia: Vedúca oddelenia pracovného práva

Pracovisko: Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com