Fakulta práva

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.15
Konzultačné hodiny: streda 14.00 - 15.00
Tel: +421 2 4820 8850

E-mail: zaneta.surmajova@paneurouni.com