Fakulta práva

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
pondelok 11.00 - 12.00
streda 12.45 - 13.45
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: andrea.demovicova@paneurouni.com