Fakulta práva

Mgr. Boris Bizov, MBA

Funkcia: Referent pre bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, rigorózne konanie, celoživotné vzdelávanie

Pracovisko: Fakulta práva

Miestnosť: 0.05
Tel: +421 2 4820 8823

E-mail: boris.bizov@paneurouni.com
studijne.oddelenie@paneurouni.com