Fakulta práva

Mgr. Boris Bizov

Funkcia: Referent pre doktorandské štúdium, rigorózne konanie a celoživotné vzdelávanie

Pracovisko: Fakulta práva

Miestnosť 0.05
Tel: +421 2 4820 8823

E-mail: boris.bizov@paneurouni.com