Fakulta práva

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: tomas.strazay@paneurouni.com


Zabezpečované predmety:

Medzinárodné vzťahy I, Medzinárodné vzťahy II, Medzinárodné vzťahy III

International Relations I, International Relations II, International Relations III

Systém medzinárodnej bezpečnosti

 

Zameranie:

Zahraničná politika Slovenskej republiky, bilaterálne vzťahy Slovenska s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Nemeckom, regionálna spolupráca v strednej Európe, rozširovanie Európskej únie, európska perspektíva krajín Západného Balkánu, interregionálna spolupráca Stredná Európa-Západný Balkán

 

Vybrané publikácie:

 

Strážay, Tomáš, “The newcomers versus the old guard? Regional cooperation in Central Europe”, In: Brezáni, Peter (ed.) Yearbook of Slovakia´s Foreign Policy. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2021, ISBN 978-80-89645-04-6

 

Strážay, Tomáš (editor) 25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov / 25 Jahre deutsch-slowakische Beziehungen. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Nadácia Konrada Adenauera, 2018, ISBN 978-80-89356-86-7

 

Strážay, Tomáš, “Internal and external aspects of the Visegrad 4 cooperation”, In: Schweiger, Christian, Visvizi, Anna (eds), Central and Eastern Europe in the EU – challenges and perspectives under crisis conditions. Abingdon, New York: Routledge, 2018, ISBN 978-1-138-71402-1. – ISBN 978-1-315-23098-6

 

Strážay, Tomáš, “Towards a sustainable Visegrad. Some reflections on the future role of Central Europe in the EU”, In: Moskalewicz, Marcin, Przybylski, Wojciech (eds) Understanding Central Europe.  London: Routledge, 2018., ISBN 978-0-415-79159-5

 

Strážay, Tomáš, “Towards EU36: The Role of the Visegrad Group”, In: Balázs, Péter (ed.), A European Union with 36 Members? Perspectives and Risks. Budapest: Center for EU Enlargement Studies, Central European University, 2014, ISBN 978-963-386-031-1

 

Strážay, Tomáš, “Neither beautiful nor ugly, but functional: a pragmatic view on the Visegrad Group”, In: Contemporary European Studies, 2014, Issue 2,  ISSN: 1805-5133

 

Strážay, Tomáš, “Visegrad Four and the Western Balkans: A Group Perspective“, In: The Polish Quarterly of International Affairs 4/2012, ISSN: 1230-4999

 

Strážay, Tomáš, Gniazdowski, Mateusz, Strategia Unii europejskiej dla regionu Dunaju. Implikacje dla Polski i Grupy Wyszehradzkiej. Warszawa: Ośrodek studiów wschodnich, 2011, ISBN 978-83-62936-03-8

 

Strážay, Tomáš, “Visegrad – Arrival, Survival, Revival“, In: Two Decades of Visegrad Coperation. Bratislava: International Visegrd Fund, 2011, ISBN 9788097082802

 

Strážay, Tomáš, “Prejavy nacionalistického populizmu: kontinuita a zmeny v politickom diskurze postkomunistického Poľska a Slovenska“, In: P. Dráľ, A. Findor (eds.) Ako skúmať národ. Brno: Tribun EU, 2009, ISBN 978-80-7399-752-6

 

Aktívne pôsobenie v rámci Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA)