Fakulta práva

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: tomas.strazay@paneurouni.com