Fakulta práva

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.09
Konzultačné hodiny: utorok 12.30-13.30
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com