Fakulta psychológie

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Funkcia: Dekanka

Pracovisko: Fakulta psychológie

Miestnosť 1.13
E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com