Fakulta psychológie

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Funkcia: Dekanka

Pracovisko: Fakulta psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com