Fakulta psychológie

Mgr. Lenka Sekretárová

Funkcia: Referentka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium, doktorandské štúdium a rigorózne konanie - Oddelenie vedy

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť 0.06
Tel: +421 2 4820 8871, +421 904 459 561

E-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com