Fakulta Psychológie

Mgr. Petra Šubová

Funkcia: Referentka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium, doktorandské štúdium a rigorózne konanie - Oddelenie vedy

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť 0.06
Tel: +421 2 4820 8872

E-mail: petra.subova@paneurouni.com