Kontakty

Knižničné a informačné služby

Pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica@paneurouni.com