Kontakty

Akademická knižnica

Funkcia: Petržalka

Pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica.fep@paneurouni.com