Kontakty

Mgr. Jozef Sisák

Funkcia: Systémový integrátor UIS (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky),
pomoc s UIS pre študentov, prolongácie preukazov - Tematínska

Pracovisko: Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 208 (Tematínska)
Tel: +421 917 521 298

E-mail: jozef.sisak@paneurouni.com