Kontakty

Mgr. Lenka Sekretárová

Funkcia: Systémová integrátorka UIS (Fakulta práva, Fakulta psychológie),
pomoc s UIS pre študentov

Pracovisko: Oddelenie informačných technológií

Miestnosť: 0.06 (Tomášikova)
Tel: +421 904 459 561

E-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com