Kontakty

Mgr. Lenka Sekretárová

Funkcia: Systémová integrátorka UIS (Fakulta práva, Fakulta psychológie)

Pracovisko: Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 904 459 561

E-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com