Kontakty

Roman Rosinský

Funkcia: Technická podpora, prolongácie preukazov - Tomášikova

Pracovisko: Oddelenie informačných technológií

Tel: +421 917 616 737

E-mail: roman.rosinsky@paneurouni.com