Fakulta práva

Do portfólia partnerov FP PEVŠ pribudla advokátska kancelária Paul Q

Slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci medzi významnou advokátskou kanceláriou Paul Q a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy potvrdilo tendenciu neustále prehlbovať vzťah medzi teóriou a praxou. Významné memorandum nadobudlo platnosť 24.9.2018 podpisom zástupcov oboch inštitúcií – za Paul Q, JUDr. Pavol Blahušiak, managing partner, za Fakultu práva PEVŠ, doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., dekan.

„Podpísanie memoranda je nesporne významným príspevkom k rozšíreniu foriem praktického vzdelávania študentov a zároveň posilnením profesionálnej spolupráce akademického prostredia s aplikačnou praxou,“ vysvetľuje prodekanka fakulty, JUDr. Andrea Erdösová, PhD. „Memorandum otvára priestor nachádzania zaujímavej brigádnickej práce u partnerskej kancelárie, či prípadného získania pozície koncipienta po skončení štúdia práva.“

Advokáti Paul Q sú podľa vlastných slov pripravení podeliť sa so študentami o ich získané vedomosti a skúsenosti prostredníctvom prednášok na zaujímavé témy, ako aj účasťou na iných vzdelávacích podujatiach. Aj to pomôže efektívnejšej pripravenosti absolventov na pracovný trh.

Advokátska kancelária Paul Q patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Takmer 30 rokov existencie jej zaručilo dostatok skúseností a kontaktov. Vďaka výbornej znalosti domáceho prostredia a využívaním skúseností s medzinárodnými transakciami sa stali jej zamestnanci odborníkmi na viacero kľúčových odvetí práva.

 

<<< Späť