Fakulta práva

Do portfólia partnerov FP PEVŠ pribudla Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

 Slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci medzi významnou mimovládnou organizáciou ACEC a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy je ďalším významným krokom k prepojeniu medzi teóriou a praxou. K slávnostnému podpisu memoranda došlo 6.5.2022 podpisom zástupcov oboch inštitúcií – za ACEC- p. riaditeľka Mgr. Magdaléna Rothová a Mgr. Michaela Miháliková, za Fakultu práva PEVŠ, doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M., dekanka,  JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD., prodekanka pre štúdium a medzinárodné vzťahy a doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

„Postupne realizujeme naše možnosti spolupráce a sme veľmi radi, že do portfólia partnerov dnešným dňom pribudla Asociácia pre kultúru a vzdelávanie. Študentom tak vieme sprostredkovať možnosti stáže vo významnej mimovládnej organizácii, ako aj zaujímavé prednášky ad hoc, ktoré im otvoria nové obzory o činnostiach a pracovných príležitostiach v mimovládnom sektore. V neposlednom rade im dávame príležitosť učiť sa väčšej tolerancii a rešpektu k rôznorodosti, ako aj k ľudským právam všeobecne“, konštatuje dekanka Fakulty práva PEVŠ.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorá od r. 1999 realizovala desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už dvadsať rokov uskutočňujeme projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie.

<<< Späť