Fakulta práva

Medzinárodná konferencia “Damages in International Arbitration”

V dňoch 7. a 9. 12. 2021 sa pod záštitou Juris Arbitration Law (New York, USA ) konala výročná
9. medzinárodná konferencia “Damages in International Arbitration” s úvodným príhovorom dr.
Catherine Amirfar, prezidentky Americkej spoločnosti pre medzinárodné právo (ASIL). Doc.
JUDr.Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb na konferencii vystúpila 9.12. ako prvý
speaker v päťčlennom paneli „Sankcie“ spolu s právnymi expertmi z Londýna a Washingtonu
DC (J.Searby, K.Hyman, Ch.Osborne, B.A.Vaca). Na žiadosť predsedu panelu svoju prednášku
zamerala na možnosť aplikácie princípov vzájomného sankcionovania štátov v medzinárodnom
práve verejnom najmä v súvislosti s právom na náhradu škody zahraničných investorov
v medzinárodnom investičnom práve, ako aj na možnosti kompenzácie poškodených tretích strán
(fyzických a právnických osôb) v dôsledku uloženia vyššie uvedených sankcií a zmluvné
zakotvenie tzv. „safeguards“ v medzinárodných investičných zmluvách.

https://arbitrationlaw.com/ninth-annual-damages-international-arbitration-conference

 

<<< Späť