Fakulta práva

Nová učebnica – Základy teórie štátu

Naši kolegovia doc. JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. a JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., ktorí pôsobia na Fakulte práva PEVŠ, vydali novú učebnicu s názvom:

Základy teórie štátu

Tlačená publikácia – Základy teórie štátu –  predstavuje nové spracovanie kľúčových poznatkov z oblasti fungovania štátu ako jednej z najdôležitejších spoločenských inštitúcií. Je určená nielen pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov, sociológie, filozofie či ekonómie, ale pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v komplikovanej problematike spôsobov uplatňovania verejnej moci.

Pre lepšie pochopenie matérie je učebnica na viacerých miestach doplnená aj praktickými príkladmi, tabuľkami, schematickými znázorneniami či mapami. Eventuálni záujemcovia o detailnejšie štúdium určite ocenia aj rozsiahly bibliografický aparát, ktorý uľahčuje prípadné podrobnejšie štúdium vybraných otázok.

Autorom k tomuto úspechu gratulujeme a ich čitateľom želáme príjemný intelektuálny zážitok a mnoho nových poznatkov.

 

<<< Späť