Fakulta práva

Oznámenie dekana FP PEVŠ pre študentov FP PEVŠ – výučba počas týždňa 29.10.2018 – 2.11.2018