Fakulta práva

Študenti práva prednášajú verejnosti. Posúvajú tým vzdelávanie smerom k praxi

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy už po piatykrát organizuje projekt Street law. Študenti v rámci neho prednášajú širokej neodbornej verejnosti témy z oblasti ľudských práv či medicínskeho práva.

Street law je netradičný systém vzdelávania, ktorý je prospešný hneď dvom stranám, študentom, ktorí prednášajú, ale tiež verejnosti, ku ktorej sa touto formou dostávajú praktické a zmysluplné informácie.

„S projektom sme prešli už väčšinu bratislavských gymnázií a tiež celý rad gymnázií po celom Slovensku. Prednášali sme dokonca aj v ústave na výkon trestu – ženskej väznici, na sídlisku Chrenová v Nitre, “ vysvetľuje prodekanka fakulty, JUDr. Andrea Erdösová, PhD., pod ktorej vedením sa prednášky organizujú . Street law je súčasťou klinického vzdelávania, ktoré prodekanka začala na fakulte presadzovať pred piatimi rokmi a postupne ho škola rozširuje aj na ďalšie predmety.

Študenti si prednášky na Street law musia starostlivo pripraviť a potom učivo čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť laikom. Podľa slov Erdösová sa tým pripravujú na svoju právnickú prax. „Dôkazom, že ide o zmysluplný projekt je aj dlhodobá spolupráca s mnohými strednými školami. Na väčšinu gymnázií sa vraciame znova, pretože majú záujem o naše prednášky,“ dodáva.

Street law je celosvetovo uznávaný vzdelávací projekt s dlhou históriou. Prvýkrát sa začal používať v roku 1972 na Georgetown University vo Washingtone. Presne podľa pôvodných osnov sa vyučuje aj na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a to už piaty akademický rok.

 

<<< Späť