Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

I. stupeň štúdia – bakalárske štúdium

 

Zimný semester  2017/2018 Obdobie
Zápis študentov 04. 09. 2017 – 16. 09. 2017
Workshop a imatrikulácia pre 1. ročník Bc. „Ako a čo na VŠ“ 25. 09. 2017 – 26 .09. 2017
Trvanie semestra 04. 09. 2017 – 05. 02. 2018
Výučba – denné štúdium 25. 09. 2017 – 17. 12. 2017 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 25. 09. 2017 – 17. 12. 2017 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov) 11. 12. 2017 – 21. 12. 2017 (predtermíny)

02. 01. 2018 – 05. 02. 2018

Vianočné prázdniny 22. 12. 2017 – 01. 01. 2018
Štátne sviatky a dni pracovného voľna

počas zimného semestra

01. 09. 2017 (piatok)

15. 09. 2017 (piatok)

01. 11. 2017 (streda)

17 .11. 2017 (piatok)

 

 

Letný semester 2017/2018 Obdobie
Trvanie semestra 05. 02. 2018 – 29. 06. 2018
Výučba – denné štúdium 05. 02. 2018 – 29. 04. 2018 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 05. 02. 2018 – 29. 04. 2018 (12 týždňov)
Študentský festival vededeckej a umeleckej činnosti ARTUR 11. 04. 2018 – 13. 04. 2018 (uzávierka súťažných prác 11. 03. 2018)
Skúškové obdobie – 1. a 2. roč. 23. 04. 2018 – 30. 04. 2018 (predtermíny)

02. 05. 2018 – 29. 06. 2018

Skúškové obdobie – 3. ročník

(vrátane predtermínov)

23. 04. 2018 – 20. 05. 2018
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 20. 05. 2018
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác (I. stupeň) 20. 04. 2018
Štátne skúšky 05. 06. 2018 – 07. 06. 2018
Štátne skúšky – 1. opravný termín 17. 06. 2018
Štátne skúšky – 2. opravný termín 22. 08. 2018
Promócie absolventov 26. 06. 2018 – 28. 06. 2018
Štátne sviatky a dni pracovného voľna

počas letného semestra

30.03.2018 (piatok)

02.04.2018 (pondelok)

01. 05. 2018 (utorok)

08. 05. 2018 (utorok)

Prázdniny 01. 07. 2018 – 31. 08. 2018

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019