Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Zimný semester

Zápis študentov 04. 09. 2023 – 20. 09. 2023
Otvorenie akademického roka 25. 09. 2023
Trvanie semestra 04. 09. 2023 – 02. 02. 2024
Výučba – denné štúdium 25. 09. 2023 – 15. 12. 2023 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov) 11. 12. 2023 – 15. 12. 2023 (predtermíny)

18. 12. 2023 – 29. 12. 2023

03. 01. 2024 – 02. 02. 2024

Vianočné prázdniny 20. 12. 2023 – 01. 01. 2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby  01. 11. 2023 (streda)

17. 11. 2023 (piatok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 05. 02. 2024 – 30. 06. 2024
Výučba – denné štúdium 05. 02. 2024 – 26. 04. 2024 (12 týždňov)
Výučba – 3. ročník 05. 02. 2024 – 12. 04. 2024 (10 týždňov)
Skúškové obdobie – 1. a 2. roč. 22. 04. 2024 – 26. 04. 2024 (predtermíny)

29. 04. 2024 – 28. 06. 2024

Skúškové obdobie – 3. ročník (vrátane predtermínov) 15. 04. 2024 – 17. 05. 2024
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 22. 05. 2024
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác 26. 04. 2024
Štátne skúšky na bakalárskom stupni 03. 06. 2024 – 07. 06. 2024
Štátne skúšky – 1. opravný termín 19. 06. 2024
Štátne skúšky – 2. opravný termín 21. 08. 2024
Promócie absolventov 28. 06. 2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra 29. 03. 2024 (Veľký piatok)

01. 04. 2024 (Veľkonočný pondelok)

01. 05. 2024 (streda), 08. 05. 2024 (streda)

Obdobie hlavných prázdnin 01. 07. 2024 – 31. 08. 2024

 

Dokumenty na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM _Letného semestra _AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023_ÚPRAVA

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018