Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Zimný semester

Zápis študentov 02. 09. 2021 – 17. 09. 2021
Otvorenie akademického roka 20. 09. 2021
Trvanie semestra 02. 09. 2021 – 30. 01. 2022
Výučba – denné štúdium 20. 09. 2021 – 10. 12. 2021 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov) 06. 12. 2021 – 10. 12. 2021 (predtermíny)

13. 12. 2021 – 17. 12. 2021 (december)

03. 01. 2022 – 07. 02. 2022

Vianočné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra 01.11.2021 (pondelok)

17.11.2021 (streda)

 

Letný semester

Trvanie semestra 07. 02. 2022 – 30. 06. 2022
Výučba – denné štúdium 07. 02. 2022 – 29. 04. 2022 (12 týždňov)
Výučba – 3. ročník 07. 02. 2022 – 14. 04. 2022 (10 týždňov)
Skúškové obdobie – 1. a 2. roč. 25. 04. 2022 – 29. 04. 2022 (predtermíny)

02. 05. 2022 – 30. 06. 2022

Skúškové obdobie – 3. ročník (vrátane predtermínov) 19. 04. 2022 – 20. 05. 2022
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 25. 05. 2022
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác (I. stupeň) 29. 04. 2022
Štátne skúšky na bakalárskom stupni 06. 06. 2022 – 10. 06. 2022
Štátne skúšky – 1. opravný termín 20. 06. 2022
Štátne skúšky – 2. opravný termín 24. 08. 2022
Promócie absolventov 27. 06. 2022 – 29. 06. 2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra 06.01.2022 (štvrtok)

15.04.2022 (piatok)

18.04.2022 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin 01. 07. 2022 – 31. 08. 2022

 

Dokumenty na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018