Fakulta masmédií

Študentské pôžičky

Študentské pôžičky pre bakalárske štúdium na Fakulte masmédií PEVŠ.

Vážení študenti, vážené študentky, viac informácií o podmienkach získania študentských pôžičiek nájdete tu.