Fakulta masmédií

Akademický senát

Predseda

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

anton.szomolányi@paneurouni.com

 

Podpredseda

Bc. Simona Hahnová

simona.hahnova@gmail.com

 

Tajomníčka

Marta Heribanová

marta.heribanova@paneurouni.com

 

Členovia za zamestnaneckú časť:

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

stanislav.bencic@paneurouni.com

Marta Hanzlíková

marta.hanzlikova@paneurouni.com

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

martin.kasarda@paneurouni.com

Mgr. art. Tomáš Klepoch

tomas.klepoch@paneurouni.com

 

Členovia za študentskú časť:

Bc. Petra Čutríková

petkacutrikova@gmail.com

Patrícia Kleinová

pk.kleinova@gmail.com

Tomáš Orešanský

tomas.oresansky@icloud.com

Bc. Michal Weinzettl

michalweinzettl@gmail.com

Zápisnice akademického senátu

 

Na stiahnutie:

Rokovací poriadok AS

Volebný poriadok AS