Fakulta masmédií

Akademický senát

Akademický senát na Fakulte masmédií PEVŠ

Predseda

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

anton.szomolányi@paneurouni.com

 

Podpredseda

Bc. Patrícia Kleinová

pk.kleinova@gmail.com

 

Tajomníčka

Ing. Alica Vašinová

alica.vasinova@paneurouni.com

 

Členovia za zamestnaneckú časť:

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

stanislav.bencic@paneurouni.com

Ing. Alica Vašinová

alica.vasinova@paneurouni.com

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

martin.kasarda@paneurouni.com

Mgr. Ján Paukovic, PhD.

jan.paukovic@paneurouni.com

 

Členovia za študentskú časť:

Bc. Petra Čutríková

petkacutrikova@gmail.com

Patrícia Kleinová

pk.kleinova@gmail.com

Tomáš Orešanský

tomas.oresansky@icloud.com

Michal Lukačovič

michal.lukacovic22@gmail.com

Adam Bázlik

adambazlik@gmail.com

Zápisnice akademického senátu

 

Na stiahnutie:

Rokovací poriadok AS

Volebný poriadok AS