Fakulta masmédií

Akademický senát

Akademický senát Fakulty masmédií PEVŠ

Funkciu Akademického senátu Fakulty masmédií PEVŠ preberá na základe Štatútu Paneurópskej vysokej školy Akademický senát PEVŠ.