Fakulta masmédií

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty masmédií

 

Predseda

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

 

Členovia za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Členovia za študentskú časť

Bc. Marek Segíň

Anouchka Žambochová

Michal Lukačovič

 

Informácie

Výpis zo záznamu zo dňa 24.5.2019