Fakulta masmédií

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

 

Predseda

PhDr. Michal Vašečka, PhD.

 

Členovia za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Členovia za študentskú časť

Bc. Marianna Podlucká

Marek Segíň

Anouchka Žambochová

 

Informácie

Výpis zo záznamu zo dňa 24.5.2019