Fakulta masmédií

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty masmédií

 

Predseda

Mgr. Katarína Holetzová, PhD.

 

Zástupcovia za zamestnaneckú časť

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Mgr. Katarína Holetzová, PhD.

 

Zástupcovia za študentskú časť

Johana Baluchová

William Gevorg Urban

Bc. Vivienn Lejolleová

 

Informácie

Výpis zo záznamu zo dňa 24.5.2019