Fakulta masmédií

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

 

Predseda

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

 

Členovia za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Členovia za študentskú časť

Bc. Marianna Podlucká

Marek Segíň

Anouchka Žambochová