Fakulta masmédií

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty masmédií

 

Predseda

Mgr. Katarína Holetzová, PhD.

 

Členovia za zamestnaneckú časť

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Členovia za študentskú časť

Bc. Erika Šarudiová

Bc. Michal Lukačovič

 

Informácie

Výpis zo záznamu zo dňa 24.5.2019