Fakulta masmédií

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty masmédií

 

Predseda

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

 

Členovia za zamestnaneckú časť

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

Členovia za študentskú časť

Bc. Erika Šarudiová

Adam Martiš

Michal Lukačovič

 

Informácie

Výpis zo záznamu zo dňa 24.5.2019