Fakulta masmédií

Študentské grafické práce

Študentské práce

Šéfredaktor: Mgr. Katarína Holetzová, PhD.
Art Direction a grafický dizajn: Mgr. Ján Paukovic, PhD.
Zástupkyňa šéfredaktorky: Catherine Černochová
Redakčná rada: Zdenko Kucik, Jana Šlebodová
Korektúry: Kristína Mišová, Erika Šarudiová
Titulná strana: Oleksandra Tyshkevych

Like Magazín

Zadanie: Covid Magazín
Študentky: Dominika Oravcová a Katarína Miková
Coronavirus manga – Pevnosť

 

Zadanie: Úvodné titulky (tvorba/výber písma)
Odbor: Dizajn médií, II. ročník

 

Študentské práce

Zadanie: Ikony a piktogramy
Odbor: Dizajn médií, I. ročník

Študentské práce

Zadanie: Plagátová tvorba, Swiss / International style
Odbor: Dizajn médií, I. ročník

 

Študentské práce

Zadanie: Voľná plagátová tvorba
Odbor: Dizajn médií, I. ročník