Fakulta masmédií

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre bakalárske štúdium na Fakulte masmédií

HARMONOGRAM NÁHRADNÝCH TERMÍNOV NA ZÁPIS 08. 09. 2023 20.09.2023 m. č. 108 do 1. roč. DM o 08:30 h. do 1. roč. MK o 11:30 h. do 1. roč. MAMK o 14:30 h.…
HARMONOGRAMY ZÁPISOV FAKULTY MASMÉDIÍ PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 17. 07. 2023 Na zápise sa môžu zúčastniť len študenti, ktorí majú všetky dokumenty potrebné k zápisu. Všetci študenti  sú povinní zúčastniť sa zápisu osobne !!! Všetky potvrdenia (pre rodičov, zamestnávateľov, poisťovne…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB RIGORÓZNEJ PRÁCE A RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 17. 07. 2023 Dňa 22. augusta 2023 sa uskutoční na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoba rigoróznej práce a rigorózne skúšky v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia, v študijnom odbore Mediálne…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 01. 08. 2022 Dňa 25. augusta 2022 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá  …
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2022/2023 15. 07. 2022 Zápisy do prvých ročníkov 2022/2023 Zápisy do vyšších ročníkov 2022/2023
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK  14. 09. 2021 Dňa 04. októbra 2021 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné…