Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

III. stupeň štúdia  –  doktorandské štúdium

Zimný semester

Zápis študentov 16. 09. 2020 – 18. 09. 2020
Výučba 21. 09. 2020 – 11. 12. 2020
Konzultácie, externé doktorandské štúdium 21. 09. 2020 – 11. 12. 2020
Vianočné prázdniny 21. 12. 2020 – 31. 12. 2020
Skúškové obdobie 07. 01. 2021 – 31. 01. 2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra 17. 11. 2020 (utorok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 01. 02. 2021 – 30. 06. 2021
Výučba – prvý a druhý ročník štúdia 01. 02. 2021 – 23. 04. 2021
Konzultácie, externé doktorandské štúdium 01. 02. 2021 – 23. 04. 2021
Skúškové obdobie – prvý a druhý ročník štúdia 26. 04. 2021 – 30. 06. 2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra
02. 04. 2021 (piatok)
05. 04. 2021 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin
01. 07. 2021 – 31. 08. 2021

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019