Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

III. stupeň štúdia  –  doktorandské štúdium

Zimný semester

Zápis študentov  
Výučba  
Konzultácie, externé doktorandské štúdium  
Vianočné prázdniny  
Skúškové obdobie  
Obhajoby dizertačných prác – jesenný termín 2018/19  
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra  

 

Letný semester

Výučba – prvý a druhý ročník štúdia  
Konzultácie, externé doktorandské štúdium  
Skúškové obdobie – prvý a druhý ročník štúdia  
Termín pre odovzdanie dizertačných prác  
Termín prijímania prihlášok na doktorandské štúdium  
Obhajoby dizertačných prác  
Termín prihlásenia sa na dizertačnú skúšku  
Dizertačné skúšky  
Termín pre odovzdanie Výročného hodnotenia doktoranda  
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium  
Promócie absolventov doktorandského štúdia  
Veľkonočné prázdniny  
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019