Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

III. stupeň štúdia  –  doktorandské štúdium

Zimný semester

Zápis študentov 05. 09. 2022 – 16. 09. 2022
Výučba 19. 09. 2022 – 16. 12. 2022
Konzultácie, externé doktorandské štúdium 19. 09. 2022 – 16. 12. 2022
Vianočné prázdniny 17. 12. 2022 – 29. 01. 2023
Skúškové obdobie 19. 12. 2022 – 31. 01. 2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra 01. 11. 2022 (utorok)

17. 11. 2022 (štvrtok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 01. 02. 2023 – 30. 06. 2023
Výučba – prvý a druhý ročník štúdia 01. 02. 2023 – 30. 04. 2023
Konzultácie, externé doktorandské štúdium 01. 02. 2023 – 30. 04. 2023
Skúškové obdobie 02. 05. 2023 – 30. 06. 2023
Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku do 31. 03. 2023
Dizertačné skúšky 22. 05. 2023 – 26. 05. 2023
Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej práce do 31. 05. 2023
Obhajoby dizertačných prác 21. 08. 2023 – 31. 08. 2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra 06. 01. 2023 (piatok)

07. 04. 2023 (piatok)

10. 04. 2023 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin
01. 07. 2023 – 31. 08. 2023

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019