Fakulta masmédií

Úradné oznamy

13.11.2018

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE Dňa 29.11. 2018 sa uskutoční na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoba dizertačnej ...
09.08.2018

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC  Dňa 27.8. 2018 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných ...
09.07.2018

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2018/2019 na FM

Harmonogram zápisov na Fakultu masmédií PEVŠ do akademického roka 2018/2019 je nasledovný: Roč. Stupeň štúdia Forma/Štud. progr. Dátum Čas Poznámka Miesto Platba I. ročník Bc. štúdium Mediálna ...
01.06.2018

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019
30.05.2018

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK

Dňa 12.6. 2018 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe v študijnom programe Masmediálne ...
23.05.2018

Na Fakulte masmédií PEVŠ proti plagiátorstvu

Disciplinárna komisia Fakulty masmédií PEVŠ v zmysle čl. 2, bod 1 Disciplinárneho poriadku prerokovala na zasadnutí dňa 14. mája ...
08.03.2018

Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok

Dňa 19. marca 2018 od 13.00 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác ...
24.01.2018

Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do ...
1. stránka z celkem 3123