Fakulta masmédií

Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie na Fakulte masmédií

Docent, vedúci ústavu

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: pondelok 09:30 – 11:30 hod., č. d. 218
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: martin.kasarda@paneurouni.com

Docentka, prodekanka pre vedu a výskum

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 12:00 – 14:00 hod., č. d. 223
Tel: +421 268 203 622

E-mail: sona.supekova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Katarína Holetzová, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: piatok 09:30 – 11:30 hod., č. d. 217
Tel: +421 2 6820 644

E-mail: katarina.holetzova@paneurouni.com

Profesorka, dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com

Profesor, garant, prorektor

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Pondelok: 12:35 - 13:35, č.d. 216 / Fakulta masmédií, Tematínska
Utorok: 9:00 - 10:00 / rektorát, Tomášikova
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com

Odborný asistent

Jozef Bohunický, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 13:00 – 15:00 hod., č. d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com

Odborný asistent, prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

PhDr. Richard Keklak, PhD.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 09:00 – 11:00 hod., č. d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 15:30 hod., č. d. 221
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com