Fakulta masmédií

Vedenie fakulty

Vedenie Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

Tajomník fakulty

PhDr. Richard Keklak, PhD.