Fakulta masmédií

Vedenie fakulty

Vedenie Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Tajomník fakulty

PhDr. Richard Keklak, PhD.