Fakulta masmédií

Dokumenty

Dokumenty pre rigorózne konanie na Fakulte masmédií

Postup pri odovzdávaní prác

Okruhy otázok

Zadanie rigoróznej práce