Fakulta masmédií

Rozvrhy

Rozvrhy pre Fakultu masmédií

Bakalárske
Magisterské
Doktorandské

 

Rozdelenie do skupín

Primárne sa realizuje podľa abecedy na dve alebo tri rovnako početné skupiny, ak pedagóg nestanoví inak.

  • Rozdelenie do skupín

 

Rozvrh_LS_AR 2023/24_komplet