Fakulta masmédií

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte masmédií

HARMONOGRAMY ZÁPISOV FAKULTY MASMÉDIÍ PRE AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 15. 07. 2024 Na zápise sa môžu zúčastniť len študenti, ktorí majú všetky dokumenty potrebné k zápisu. Všetci študenti  sú povinní zúčastniť sa zápisu osobne !!! Všetky potvrdenia (pre rodičov, zamestnávateľov, poisťovne…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB RIGORÓZNEJ PRÁCE A RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 23. 05. 2024 Dňa 12.  júna 2022 o 9,00 hod. sa uskutoční na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia,…
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 26. 03. 2024 Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá.  …
HARMONOGRAM NÁHRADNÝCH TERMÍNOV NA ZÁPIS 08. 09. 2023 20.09.2023 m. č. 108 do 1. roč. DM o 08:30 h. do 1. roč. MK o 11:30 h. do 1. roč. MAMK o 14:30 h.…
HARMONOGRAMY ZÁPISOV FAKULTY MASMÉDIÍ PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 17. 07. 2023 Na zápise sa môžu zúčastniť len študenti, ktorí majú všetky dokumenty potrebné k zápisu. Všetci študenti  sú povinní zúčastniť sa zápisu osobne !!! Všetky potvrdenia (pre rodičov, zamestnávateľov, poisťovne…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB RIGORÓZNEJ PRÁCE A RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 17. 07. 2023 Dňa 22. augusta 2023 sa uskutoční na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoba rigoróznej práce a rigorózne skúšky v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia, v študijnom odbore Mediálne…