Fakulta masmédií

Ústav dizajnu médií

Ústav dizajnu médií na Fakulte masmédií

Docent, vedúci

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Pondelok: 9:00 – 12:00, č.d. 225 / FM Tematínska
Piatok: 12:00 – 14:00 / Mediálne centrum Nevädzova na základe osobného dohovoru
Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 4828 7612

E-mail: pavol.breier@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 6820 3682

E-mail: branislav.matis@paneurouni.com

Asistent

Mgr. art. Tomáš Klepoch
Ústav dizajnu médií

Tel: +421 2 682 03 682

E-mail: tomas.klepoch@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Ján Paukovic, PhD.
Ústav dizajnu médií

Pondelok: 12:00 – 14:00, č.d. 225 / FM Tematínska
Tel: +421 2 68203 649

E-mail: jan.paukovic@paneurouni.com