Fakulta masmédií

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na Fakulte masmédií

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Fakulta masmédií

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com