Fakulta masmédií

Tlačivá

Súbory a tlačivá na stiahnutie:

 

Žiadosť študenta FM_PEVŠ

Žiadosť o zníženie, odpustenie, vrátenie školného a odkladu termínov splatnosti

Žiadosť o úhradu školného prostredníctvom Dohody o splátkach, odloženie termínov splatnosti školného, vrátenie školného

Prihláška na rigorózne konanie

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy je možné získať:

  1. V elektronickej podobe:

https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

  1. Papierové potvrdenie o návšteve školy sa vydáva len osobne na tlačive na študijnom oddelení v rámci stránkových hodín. Potvrdenie sa neposiela poštou.