Fakulta masmédií

Termíny

Termíny odovzdania rigoróznych prác jarný termín: 31. 03. 2018

jesenný termín: 31. 10. 2018

Termín podania prihlášky na rigorózne konanie priebežne počas celého roka