Fakulta masmédií

Termíny

Dôležité termíny pre rigorózne konanie

Termíny odovzdania rigoróznych prác jarný termín: 31. 03. 2023
jesenný termín: 31. 10. 2023
Termín podania prihlášky na rigorózne konanie priebežne počas celého roka