Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE MASMÉDIÍ

Zimný semester

Zápisy študentov 02. 09. 2020 – 18. 09. 2020
Otvorenie akademického roka 21. 09. 2020
Trvanie semestra 02. 09. 2020 – 31. 01. 2021
Výučba – denné štúdium 21. 09. 2020 – 11. 12. 2020 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)
07. 12. 2020 – 11. 12. 2020 (predtermíny)
07. 12. 2020 – 16. 12. 2020
07. 01. 2021 – 31. 01. 2021
Vianočné prázdniny 21. 12. 2020 – 31. 12. 2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra 17. 11. 2020 (utorok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 01. 02. 2021 – 30. 06. 2021
Výučba – denné štúdium 01. 02. 2021 – 23. 04. 2021 (12 týždňov)
Výučba – 2. ročník 01. 02. 2021 – 09. 04. 2021 (10 týždňov)
Skúškové obdobie – 1. ročník
19. 04. 2021 – 23. 04. 2021 (predtermíny)
26. 04. 2021 – 30. 06. 2021
Skúškové obdobie – 2. ročník (vrátane predtermínov) 06. 04. 2021 – 14. 05. 2021
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 19. 05. 2021
Odovzdanie záverečných magisterských prác (II. stupeň) 23. 04. 2021
Štátne skúšky na magisterskom stupni 01. 06. 2020 – 05. 06. 2020
Štátne skúšky – 1. opravný termín 16. 06. 2021
Štátne skúšky – 2. opravný termín 23. 08. 2021
Promócie absolventov 22. 06. 2021 – 24. 06. 2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra
02. 04. 2021 (piatok)
05. 04. 2021 (pondelok)
Obdobie hlavných prázdnin 01. 07. 2021 – 31. 08. 2021

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018