Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Zimný semester

Zápis študentov 04. 09. 2023 – 20. 09. 2023
Otvorenie akademického roka 25. 09. 2023
Trvanie semestra 04. 09. 2023 – 02. 02. 2024
Výučba – denné štúdium 25. 09. 2023 – 15. 12. 2023 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov) 11. 12. 2023 – 15. 12. 2023 (predtermíny)

18. 12. 2023 – 29. 12. 2023

03. 01. 2024 – 02. 02. 2024

Vianočné prázdniny 20. 12. 2023 – 01. 01. 2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby 01. 11. 2023 (streda)

17. 11. 2023 (piatok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 05. 02. 2024 – 30. 06. 2024
Výučba – denné štúdium 05. 02. 2024 – 26. 04. 2024 (12 týždňov)
Výučba – 2. ročník 05. 02. 2024 – 12. 04. 2024 (10 týždňov)
Skúškové obdobie – 1. ročník 22. 04. 2024 – 26. 04. 2024 (predtermíny)

29. 04. 2024 – 28. 06. 2024

Skúškové obdobie – 2. ročník (vrátane predtermínov) 15. 04. 2024 – 17. 05. 2024
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 22. 05. 2024
Odovzdanie záverečných magisterských prác 26. 04. 2024
Štátne skúšky na magisterskom stupni 03. 06. 2024 – 07. 06. 2024
Štátne skúšky – 1. opravný termín 19. 06. 2024
Štátne skúšky – 2. opravný termín 21. 08. 2024
Promócie absolventov 28. 06. 2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby 29 .03. 2024 (Veľký piatok)

01. 04. 2024 (Veľkonočný pondelok)

01. 05. 2024 (streda), 08. 05. 2024 (streda)

Obdobie hlavných prázdnin 01. 07. 2024 – 31. 08. 2024

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM _Letného semestra _AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023_ÚPRAVA

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018