Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE MASMÉDIÍ

Zimný semester

Zápisy študentov 02. 09. 2019  – 18. 09. 2019
Otvorenie akademického roka 23. 09. 2019
Trvanie semestra 02. 09. 2019 – 31. 01. 2020
Výučba – denné štúdium 23. 09. 2019 – 13. 12. 2019 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov) 09. 12. 2019 – 13. 12. 2019 (predtermíny)

16. 12. 2019 – 20. 12. 2019

07. 01. 2020 – 31. 02. 2020

Vianočné prázdniny 19. 12. 2019 – 31. 12. 2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra 01. 11. 2019 (piatok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 03. 02. 2020 – 30. 06. 2020
Výučba – denné štúdium 03. 02. 2020 – 24. 04. 2020 (12 týždňov)
Výučba – 2. ročník 03. 02. 2020 – 08. 04. 2020 (10 týždňov)
Skúškové obdobie – 1. ročník 20. 04. 2020 – 24. 04. 2020 (predtermíny)

27. 04. 2020 – 30. 06. 2020

Skúškové obdobie – 2. ročník

(vrátane predtermínov)

15. 04. 2020 – 15. 05. 2020
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 17. 05. 2020
Odovzdanie záverečných magisterských prác (II. stupeň) 24. 04. 2020
Štátne skúšky na magisterskom stupni 01. 06. 2020 – 05. 06. 2020
Štátne skúšky – 1. opravný termín 15. 06. 2020
Štátne skúšky – 2. opravný termín 24. 08. 2020
Promócie absolventov 23. 06. 2020 – 25. 06. 2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra 01.01.2020 (streda), 10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok), 01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)
Obdobie hlavných prázdnin 01. 07. 2020 – 31. 08. 2020

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018