Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

II. stupeň štúdia – magisterské štúdium

Zimný semester

Zápisy študentov 03. 09. 2018 – 19. 09. 2018
Otvorenie akademického roka 24.09.2018
Trvanie semestra 03. 09. 2018 – 08. 02. 2019
Výučba – denné štúdium 24.09.2018 – 14.12.2018 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov) 10.12.2018 – 14.12.2018 (predtermíny)

07. 01. 2019 – 02. 02. 2019

Vianočné prázdniny 22. 12. 2018 – 01. 01. 2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra 01. 11. 2018 (štvrtok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 04. 02. 2019 – 28. 06. 2019
Výučba – denné štúdium 04.02.2019 – 26.04.2019 (12 týždňov)
Výučba – 2. ročník 04.02.2019 – 12. 04. 2019 (10 týždňov)
Skúškové obdobie – 1. ročník 22.04.2019 – 26.04.2019 (predtermíny)

29. 04. 2019 – 03. 05. 2019

Skúškové obdobie – 2. ročník

(vrátane predtermínov)

08. 04. 2019 – 17. 05. 2019
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 19. 05. 2019
Odovzdanie záverečných magisterských prác (II. stupeň) 26. 04. 2019
Štátne skúšky na magisterskom stupni 03. 06. 2019 – 07. 06. 2019
Štátne skúšky – 1. opravný termín 17. 06. 2019
Štátne skúšky – 2. opravný termín 21. 08. 2019
Promócie absolventov 25. 06. 2019 – 27. 06. 2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra 19. 04. 2019 (piatok)

22. 04. 2019 (pondelok)

01. 05. 2019 (streda)

08. 05. 2019 (streda)

Obdobie hlavných prázdnin 01. 07. 2019 – 31. 08. 2019

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018