Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE MASMÉDIÍ

Zimný semester

Zápisy študentov 05. 09. 2022 – 21. 09. 2022
Otvorenie akademického roka 26. 09. 2022
Trvanie semestra 02. 09. 2022 – 05. 02. 2023
Výučba – denné štúdium 26. 09. 2022 – 16. 12. 2022 (12 týždňov)
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov) 12. 2022 – 16. 12. 2022 (predtermíny)

12. 2022 – 20. 12. 2022 (december)

02. 01. 2023 – 03. 02. 2023

Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra 01.11.2022 (utorok) 

17.11.2022 (štvrtok)

 

Letný semester

Trvanie semestra 06. 02. 2023 – 30. 06. 2023
Výučba – denné štúdium 06. 02. 2023 – 28. 04. 2023 (12 týždňov)
Výučba – 2. ročník 06. 02. 2023 – 14. 04. 2023 (10 týždňov)
Skúškové obdobie – 1. ročník 04. 2023 – 28. 04. 2023 (predtermíny)

01. 05. 2023 – 30. 06. 2023

Skúškové obdobie – 2. ročník (vrátane predtermínov) 17. 04. 2023 – 19. 05. 2023
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 24. 05. 2023
Odovzdanie záverečných magisterských prác (II. stupeň) 28. 04. 2023
Štátne skúšky na magisterskom stupni 05. 06. 2023 – 09. 06. 2023
Štátne skúšky – 1. opravný termín 21. 06. 2023
Štátne skúšky – 2. opravný termín 23. 08. 2023
27. 06. 2023 – 29. 06. 2023 27. 06. 2023 – 29. 06. 2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra 06.01.2023 (piatok)

07.04.2023 (piatok)

10.04.2023 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin 01. 07. 2023 – 31. 08. 2023

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018