Fakulta masmédií

Študentské pôžičky

Študentské pôžičky pre magisterské štúdium na Fakulte masmédií.

Vážení študenti, vážené študentky, viac informácií o podmienkach získania študentských pôžičiek nájdete tu.