Fakulta masmédií

Úradné oznamy

04.11.2019

Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu PEVŠ

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa konali dňa 29.10.2019, boli zvolení za členov títo kandidáti: Michal Lukačovič (Fakulta ...
04.07.2019

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020  
01.06.2019

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

  Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020  
09.07.2018

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2018/2019 na FM

Harmonogram zápisov na Fakultu masmédií PEVŠ do akademického roka 2018/2019 je nasledovný: Roč. Stupeň štúdia Forma/Štud. progr. Dátum Čas Poznámka Miesto Platba I. ročník Bc. štúdium Mediálna komunikácia 10.09.2018 8.30 A - ...
01.06.2018

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019
23.05.2018

Na Fakulte masmédií PEVŠ proti plagiátorstvu

Disciplinárna komisia Fakulty masmédií PEVŠ v zmysle čl. 2, bod 1 Disciplinárneho poriadku prerokovala na zasadnutí dňa 14. mája 2018 podnety  ...
24.01.2018

Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu ...
13.10.2017

Aktualizované rozvrhy na ZS ak. roka 2017/2018

Aktualizované rozvrhy na zimný semester akademického roka 2017/2018 na Fakulte masmédií PEVŠ: 1. ročník Bc. Mediálna komunikacia 1. ročník Bc. Dizajn médií 2. ...