Fakulta masmédií

FAQ

Môžem využívať študentské zľavy v doprave ak mám viac ako 26 rokov?

Kto má nárok na zľavu v doprave na území Slovenskej republiky? Štátom garantované zľavy na MHD, SAD a vlaky si môže uplatniť len študent dennej formy štúdia na škole akreditovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov. Študenti zahraničných univerzít/škôl majú nárok len na komerčné zľavy vyplývajúce z licencie ISIC. Študenti zahraničných univerzít/škôl programu ERAZMUS potrebujú na uplatnenie štátom garantovaných zliav Univerzitný ISIC preukaz slovenskej VŠ, na ktorej študujú. Doktorandi nemajú na štátom garantované zľavy nárok. Všetky ostatné výhody ISIC možu študenti 3. stupňa štúdia využívať.

Je možné aktivovať si študentský preukaz na hociktorom termináli na univerzitách?

Bohužiaľ zatiaľ je možné si preukaz vydaný pre študentov Paneurópskej vysokej školy aktivovať len na termináloch, ktoré sú umiestnené na vrátnici v budove PEVŠ na Tematínskej ulici v Petržalke a v budove PEVŠ na Tomášikovej ulici v Ružinove.

Ako dlho trvá výroba preukazu?

Pokiaľ máte splnené všetky podmienky (zápis do ročníka, vloženú fotografiu, zaplatený príslušný poplatok, potvrdený elektronický súhlas so spracovaním osobných údajov) preukaz bude dodaný na študijné odd. a pripravený na prevzatie zväčša do 10 pracovných dní od splnenia poslednej podmienky.

Môžem prevziať preukaz aj kolegovi?

Áno, pokiaľ máte podpísané splnomocnenie.

Kde môžem použiť Študentský preukaz?

Podľa toho aký typ preukazu máte k dispozícií. Základné možnosti máte popísané v časti Základné info / ISIC alebo Preukaz študenta PEVŠ. Ich použitie sa bude rozširovať ako interne, tak aj externe.

Je možné poškodiť čipovú časť preukazu a ako zistím jeho funkčnosť?

Karta má v sebe zalisovaný elektronický čip s anténou po obvode. Preto cez kartu nerobte otvory, aby ste si ju mohli zavesiť na šnúrku, ani si ju nevkladajte do zadných vreciek nohavíc, či ináč deformovať a prehýbať. Kontrolu funkčnosti čipu môžete urobiť na Univerzitnom termináli, kde sa Vám ukážu Vaše údaje, ktoré máte na povrchu karty (meno, priezvisko, dátum narodenia, platnosť karty).

Ak už mám preukaz ISIC na inej škole, musím si ho kupovať ešte raz?

Bohužial podľa posledných inštrukcií, ktoré máme od CKM SYTS aj z pohľadu Erasmus študentov je potrebné si zabezpečiť prvú kartu aj na jednej aj na druhej škole. Následne potom už stačí prolongovať iba jednu kartu z dvoch. Vtedy po potvrdení od CKM SYTS, že máte platnú licenciu, alebo jej preukázaním na preukaze druhej školy, Vám je vydaná nálepka NO ISIC. Pozor toto neplatí pokiaľ obe školy nie sú na Slovensku.

Minulý týždeň mi bol vydaný preukaz ISIC/Preukaz študenta PEVŠ . Bol aj aktivovaný, ale ked som si chcela použiť tlačiareň v knižnici neustále mi vyhadzovalo – chyba, neznamy uživatel čo mám robiť?

Bol vám vydaný nový preukaz, v knižnici vám ho zavedú do systému. Následne vám začne fungovať.

Ak dosiahnem vek 26 rokov, čo mám robiť? Je môj preukaz ISIC neplatný?

V prípade, že počas štúdia na dennej forme dosiahnete vek 26 rokov, po dni Vašich narodenín je potrebné prísť k univerzitnému terminálu a priložiť kartu. Systém urobí zmenu nastavenia na zľavy v doprave, t.j. budete si musieť kupovať cestovné lístky v plnej hodnote. V prípade, že tak neurobíte, v čipe nahratý Váš dátum narodenia a revízora na prekročenie veku 26 rokov upozorní jeho kontrolné zariadenie. Ostatné platnosti a zľavy preukazu ISIC zostanú naďalej funkčné.